uprava
Gradišćanska 26, 10 000 Zagreb
Tel: +385 (01) 39 09 400
Fax: +385 (01) 39 09 401
radni pogon
Vukomerečka bb, 10 410 Zagreb
Tel: +385 (01) 62 38 646
Fax: +385 (01) 61 43 652
brošura
pdf

press
pdf
Tehnološki odjel

Područje djelatnosti Geotehnike Inženjering između ostalog je i rješavanje cjelokupnog spektra geotehničkih i hidritehničkih zadataka kao što su specijalna temeljenja, zaštite građevnih jama, zaštita okoliša, stabilizacija kosina ili brtvljenja od podzemnih voda. Kod toga se primjenjuju najmodernije tehnologije u specijalnoj niskogradnji od čega su najvažnije:

-          dubinska vibracijska zbijanja

-        zbijanje nevezanog tla, šljunčani stupovi, injektirani šljunčani stupovi, vibro betonski stupovi;

-          mlazno injektiranje (Jet Grouting)

-       simplex, duplex i triplex;

-          dubinsko mješanje tla (DSM);

-          klasično niskotlačno injektiranje

-       konsolidacijsko i kontaktno injektiranje;

-          bušeni piloti velikog i malog promjera, sa i bez zacjevljenja,

-          CFA piloti;

-          zabijeni piloti;

-          armiranobetonske dijafragme;

-          čelične talpe;

-          sidara

-       prednapregnuta geotehnička sidra, aktivna i pasivna štapna sidra, samobušeća sidra i ostalo.

Za svaki zahvat naš tim vrhunskih stručnjaka odabrat će odgovarajuću tehnologiju izvedbe, sa posebnim težištem na racionalnom i tehnički opravdanom rješenju.

Osim stalnog praćenja najnovijih dostignuća na području geotehnike u svijetu, kontinuirano razvijamo i vlastite metode i postupke. Time smo u mogućnosti savjetovati naše klijente i predlagati optimalna tehnička rješenja, na obostrano zadovoljstvo.

 povratak